Detalj av konstverket Listen!

Detalj av konstverket Listen! på Rådhustorget i Umeå. ©Camilla Akraka/Bildupphovsrätt 2023. Läs mer på www.umea.se/listen.

"Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället"

Onsdag 8 mars är internationella kvinnodagen. Kommunen uppmärksammar hur kvinnor än i dag underordnas i samhället, kvinnors situation över hela världen och fortsatt kamp för jämställdhet och lika villkor.

Tips med anledning av dagen:

Kommunen driver jämställdhetsarbete

Ett av kommunens mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Kommunen driver jämställdhetsarbete och främjar jämställdhet i organisationen och i samhället i stort. Kommunen har en strategi för jämställdhet, den innebär bland annat att jämställdhet ska finnas med och tillämpas i alla led av beslutsprocessen och i alla kommunens styrande dokument. Målet är lika villkor och förutsättningar mellan könen och mellan invånare i allmänhet, ett samhälle så jämlikt och jämställt som möjligt med goda livsvillkor för alla.

Hur är det med löneskillnader?

Kommunen ska enligt lag kartlägga egna medarbetares löner för att upptäcka oskäliga löneskillnader. När det gäller löner i kommunen som organisation visar den senaste kartläggningen (2022) att kvinnors löner ökar relativt männens. Kvinnors andel av männens löner är nu 105,9 procent (2022) jämfört med 104,3 procent 2021. Löneskillnader som ändå finns mellan kvinnor och män i lika arbeten kan förklaras och motiveras med sakliga argument oberoende av kön, till exempel konkurrens på arbetsmarknaden, individuell prestation, krav på kompetens, roller och ansvar.

Lönekartläggningen visar också att lönenivån behöver höjas för sju kvinnodominerade yrkesgrupper; barnskötare, undersköterskor, arbetsterapeuter, bibliotekarier, biståndsbedömare, fysioterapeuter och vissa grupper socialsekreterare.

Mer information

Läs mer om jämställdhet och kommunens arbete: www.umea.se/jamstalldhet

Kvinnohistoriskt museum: www.kvinnohistoriskt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades