Bild

Hur kan vi systematiskt synliggöra och utmana könade maktstrukturer samtidigt som vi utvecklar och inför innovativa lösningar för att möta utmaningar i våra växande städer?

Film om smarta städer och jämställdhet

Hur hänger arbetet med smarta städer, innovation och teknisk utveckling ihop med jämställdhet? Vilka är de kritiska frågorna vi måste ställa oss?

En kort animerad film på engelska utforskar ämnet. Filmen har tagits fram inom ramen för URBACT-projektet Gendered Landscape där Umeå kommun är projektägare, och är en del i arbetet för att hitta sätt att systematiskt synliggöra och utmana könade maktstrukturer när vi utvecklar och implementerar nya, innovativa lösningar för att möta utmaningar i våra städer.

Filmen riktar sig till alla som har ett intresse av jämställdhet och innovation inom hållbar stadsutveckling och har som syfte att väcka frågor och utmana traditionella tankesätt.

Se filmen

Sidan publicerades