Cykelbron över Umeälven i orange belysning, på kvällen i centrala Umeå

Byggnader och platser i Umeå lyser i orange för att uppmärksamma våld mot kvinnor.

Vi skapar tillsammans ett Umeå fritt från våld

21–25 november arrangeras En vecka fri från våld med aktiviteter i hela länet. Det sker i samband med internationella dagen mot våld mot kvinnor fredag 25 november. Veckan sprider kunskap om att våld går att förebygga och bjuder in till engagemang. Engagera dig du också.

Med start på måndag 21 november arrangeras olika aktiviteter under En vecka fri från våld. Veckan är en åter­kommande kampanj- och aktivitetsvecka som uppmärksammar det omfattande samhällsproblem mäns våld mot kvinnor är. Veckan ska sprida kunskap om att våld går att motverka och förebygga och bjuda in till engagemang i frågan. I Umeå samordnas aktiviteterna under veckan av Umeå kommun och Region Västerbotten tillsammans med läns­styrelsen.

Alla aktiviteter under veckan finns i en kalender på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Varje dag har ett särskilt tema:

  • Måndag: Pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor, och våld i nära relationer
  • Tisdag: Barn och unga
  • Onsdag: Arbetsgivare och ledarskap
  • Torsdag: Maskulinitet
  • Fredag: Våldsprevention

– Mäns våld mot kvinnor och flickor är en allvarlig fråga, ingen av oss vill tro att någon vi känner utsätter en annan människa för våld, och ingen av oss vill att någon vi bryr oss om utsätts för våld. Jag hoppas att den här veckan ska påminna oss om detta och att vi måste bry oss och agera, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Umeås brotts- och drogförebyggande råd, Umebrå.

Orange the world

Från och med den internationella dagen mot våld mot kvinnor, 25 november, och fram till 10 december lyser olika byggnader i Umeå upp i orange. Orange är en ljus och optimistisk färg, som representerar en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Orange the world-kampanjen startades 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. I hela världen lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet. I Umeå kommer bland annat Bostaden lysa upp Moritzska gården i orange, lika så Länsförsäkringar Västerbotten och Comfort Hotel Winn. Gång- och cykelbron, skateparken Sparken och strandpromenaden vid Umeälven är andra platser som kommer lysa orange.

Fredag 25 november klockan 18.00 arrangerar Tjej- och kvinnojouren ett fackeltåg från Universum på universitets­området till Rådhustorget. Där kommer Gudrun Nordborg och Irina Enbuska von Schantz att hålla tal. #orangetheworld

Den farligaste platsen för en kvinna är hemmet

Förra året dödades 15 kvinnor av sin partner enligt statistik från Brå. Det motsvarar nästan två tredjedelar av allt dödligt våld mot kvinnor i Sverige.

Under pandemin har utsatta kvinnor varit ännu mer isolerade i sina hem, med sina våldsamma män. Genom upp­maningar att hålla sig hemma, jobba hemifrån och inte delta i sociala sammankomster har isoleringen ökat. Nätverken kan ha blivit svagare och det har varit svårare för omgivningen att uppfatta om någon blir utsatt för våld. Kvinnor har fått svårare att hitta en fristad från kontrollerande och destruktiva relationer, och möjligheten att söka hjälp har minskat under pandemin.

I grund och botten handlar mäns våld mot kvinnor alltid om makt. Våld och utsatthet innefattar fysiskt, sexuellt och psykiskt våld, och social och ekonomisk utsatthet. Gemensamt för alla former av våld är att många brott aldrig anmäls, särskilt inte när en närstående är förövare och det egna hemmet är brottsplatsen.

Du som finns i närheten kan göra skillnad

I samarbete med Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Skellefteå kommun har vi tagit fram webbsidan brydig.nu (en del av 1177.se). Den riktar sig till dig som är arbets- och studiekamrat, granne, familj, släkt, vän och bekant, och uppmanar till engagemang och handling. Fokus flyttas från den som isoleras, kontrolleras, bryts ner och utsätts för våld, och fokuserar på allas vårt ansvar och möjlighet att göra skillnad.

Våld i nära relationer startar alltid med kontroll. Genom att lära sig känna igen tecknen kan du som finns i närheten agera innan det går för långt. Bry dig och gör skillnad.

Huskurage – från oro till omtanke

Huskurage är ett annat initiativ med samma syfte. Flera fastighetsägare i Umeå är med i samarbetet. Huskurage är likt brydig.nu en uppmaning att ta hand om varandra och agera för ett jämställt samhälle, fritt från våld.

Grundtanken är att tillsammans ändra statistiken, med gemensam kraft och vilja.

Sidan publicerades