Pojke i förskoleåldern pratar meänkieli.

Förvaltningsområde för meänkieli

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli, vilket innebär att meänkieli och den tillhörande kulturen har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetspråk.

Umeå kommun blev förvaltningsområde för meänkieli 1 januari 2020 och det betyder att kommunen särskilt skyddar och främjar språket och kulturen. Det innebär att kommunen

  • informerar minoriteten om lagen
  • ger inflytande och samråder med minoriteten
  • skyddar och främjar meänkieli och kulturen som hör till, med särskilt fokus på barn och unga
  • ger service och erbjuder myndighetskontakt helt eller till väsentlig del på meänkieli
  • ger barn- och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på meänkieli

Kontakt med kommunen

Välkommen att ta kontakt med Umeå kommun på meänkieli genom att ta kontakt med kommunens samordnare.

Minoritessamordnare
090-16 11 57

Socialtjänsten
090-16 10 02

Vill du söka förskola på meänkieli? Klicka här.

Meänkieli och kulturen som hör till

Kommunen arbetar fortlöpande med hur språk och kultur ska främjas i praktiken och hur behov och önskemål från minoriteten ska bemötas. En del handlar om att synliggöra och sprida kunskap om kulturen.

Kontakt

Aino Dahl
minoritetssamordnare
090-16 11 57 
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se

Riitta Päivärinta Stenvall
samordnare, äldreomsorg
090-16 21 78
riitta.paivarinta@umea.se

Du som talar meänkieli få råd och stöd av socialtjänsten på ditt eget språk på 090-16 10 02.

Sidan publicerades