Bemötande

Ett bra bemötande handlar om att visa respekt för andra individer. Förståelse och medkänsla räcker oftast långt, men ibland kan det behövas särskild kunskap för att mötas på en mer jämlik nivå. I den här skriften finns några goda råd och verktyg för att underlätta första mötet med personer med olika funktionsförmågor, saker som kan vara bra att tänka på innan du har fått möjlighet att lära känna individen. I skriften finns korta beskrivningar av de vanligaste funktions­nedsättningarna och vad du kan tänka på inför ditt första möte.

Det är helt naturligt att ibland känna viss osäkerhet i mötet med en person som har en funktionsnedsättning. När och hur mycket ska jag hjälpa, eller vill personen klara sig själv? Det bästa sättet i ett möte är att vara sig själv, ta god tid på sig och vara uppmärksam och lyhörd. Blir du osäker eller undrar över något, så fråga personen. Om det inte passar, handla efter din känsla. I mötet med personer som har nedsatt funktionsförmåga kan det vara små detaljer som avgör om mötet blir bra eller dåligt.

Vikten av bra bemötande

En del funktionsnedsättningar är synliga medan andra inte är det. Det är svårt för någon som inte lever med en dold funktionsnedsättning att förstå hur det påverkar individen.

Skriften Jämlika möten ger dig en kortfattad inblick i olika funktionsnedsättningar. Den är tänkt som ett uppslagsverk i bokstavsordning med goda råd på vägen vid nya kontakter med personer som har några av de vanligaste funktions­nedsättningarna. Vill du läsa mer ingående så finns det en rekommenderad länk under varje avsnitt.

Umeå kommuns vilja är att alla kommuninvånare på lika villkor ska kunna delta i samhällsgemenskapen. Denna strävan måste vara levande inom oss och omfatta allt vi gör, från myndighetsutövning till praktiskt bemötande i en reception. Vår information måste vara begriplig, lättläst och hörbar. Den inre och yttre fysiska miljön måste vara lättillgänglig. Kommunen ska vara öppen och utvecklande och får inte upplevas diskriminerande för att vi ska nå detta mål.

Sidan publicerades