ADHD och ADD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) brukar översättas med uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning. Fem procent av alla barn har ADHD och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder.

ADHD är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som inte syns på utsidan, men som påverkar vardagslivet.

ADHD kan yttra sig på många sätt och variationen från person till person är stor. Vanliga svårigheter vid ADHD är koncentrations­svårigheter, svårigheter att stänga ute omgivningen och intryck, stort behov av att röra på sig och svårigheter att komma igång med uppgifter. Det är även vanligt med sänkt impulskontroll. Många med ADHD är energiska, drivande och har stor uthållighet när de gör något de brinner för. Många med ADHD har även dyslexi.

Damp och ADD är olika former av ADHD. ADD är ADHD, men utan överaktiviteten. Vid damp har personen förutom ADHD också svårigheter med vissa rörelser. Ibland är det också svårt att tolka intryck från syn, hörsel och känsel. Begreppet damp används inte så ofta längre. I stället brukar man säga att personen samtidigt har ADHD och DCD (Developmental Coordination Disorder).

Du kan underlätta genom att

  • skicka påminnelser inför möten, då planering och att passa tider är en vanligt förekommande svårighet
  • ha mötet efter klockan 10 då många med ADHD har både problem att komma igång och sömnsvårigheter
  • ha korta möten med klar agenda
  • skicka med eller mejla en lättläst skriftlig sammanfattning av vad ni bestämde på mötet
  • ha tydliga instruktioner vid nya uppgifter, både muntligt och skriftligt
  • lägga ner lite extra tid vid introduktion av nya uppgifter på att diskutera och hitta motivation hos personen som ska utföra uppgiften
  • ha en lugn arbetsmiljö med lite störande intryck för att personer med adhd ska kunna utnyttja sin förmåga optimalt
  • undvika att sätta en person med ADHD i kontorslandskap.
Sidan publicerades