Afasi

Sidan publicerades

Afasi är en försämrad förmåga att använda språket. Afasi förekommer ofta efter stroke och andra hjärnskador. Det finns personer med afasi som inte kan prata, men oftast är en del språkfunktioner kvar.

Det finns olika typer av afasi. Personens förmåga att förstå det hen hör och läser och förmågan att uttrycka sina tankar i tal och skrift kan vara påverkad i olika hög grad, var för sig eller samtidigt. Räkneförmågan kan också påverkas.

Du kan underlätta genom att

  • ställa enkla frågor, till exempel ja- och nejfrågor, eller koncentrera frågorna på vad och hur
  • tala långsamt och tala om en sak i taget
  • använda bilder och skrift som komplement
  • upprätthålla ögonkontakt
  • använda kroppsspråk och ha papper och penna till hands
  • ge den tid som behövs utan att avbryta
  • vända dig direkt till personen, inte till en eventuell följeslagare
  • sitta i ett tyst rum utan radio eller andra personer som samtalar bredvid.
Sidan publicerades