Allergi

Allergi är en obalans i immunförsvaret som gör att personer reagerar mot sådant som normalt inte skadar kroppen. Allergier kan yttra sig på olika sätt, allt från magont, utslag, hösnuva till anafylaxi i allvarliga fall.

De vanligaste ämnena som framkallar allergi, så kallade allergener, är pollen, mögel, kvalster, pälsdjur, insekter, läke­medel och en del livsmedel. Det är bra att veta att jordnötsallergi också är en luftburen allergi, vilket innebär att personer med denna typ av allergi kan få en anafylaktisk chock av att någon i närheten äter jordnötter, eller att det till exempel står en skål framme med jordnötter.

Anafylaxi kan även utlösas av insektsbett, läkemedel och andra livsmedel. När en person får en anafylaktisk chock är det väldigt viktigt att snabbt ringa 112 och att den drabbade personen tar sin adrenalinspruta omgående. Tecken på anafylaxi kan vara röda hudutslag, svullna läppar och ögonlock, svullnad i hals och tunga, andningssvårigheter, hög hjärtfrekvens och lågt blodtryck, yrsel, krampaktig magsmärta och förvirring.

Du kan underlätta genom att

  • inte använda parfym eller rakvatten
  • tydligt deklarera innehållet när du bjuder på mat, fika och dryck
  • aldrig bjuda på något som innehåller någon form av nötter
  • välja bort kända allergiframkallande växter inomhus
  • inte röka när du bär dina arbetskläder och se till att de är rena från djurhår
  • inte ha möten utomhus eller fönster öppna i en möteslokal under pollensäsongen, personer med svår pollenallergi kan ha svårt att vistas utomhus under vår och sommar.
Sidan publicerades