Autismspektrumsyndrom, ASD (Autism Spectrum Disorder)

ASD (Autism Spectrum Disorder) är ett nytt samlingsbegrepp för olika autismdiagnoser. Aspergers syndrom ingår i den övergripande diagnosen ASD. Personer som har ASD tolkar sin omgivning och det sociala spelet på ett annorlunda sätt. Det finns en stor spridning inom gruppen och graden av symptom varierar från individ till individ.

Typiska egenskaper hos personer med diagnosen kan vara svårigheter i kontakt med andra människor, specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid, svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra, bristande motorik och att personen har lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar.

Många med ASD är högintelligenta och kan i rätt miljö med sin stora uthållighet och koncentrationsförmåga utföra uppgifter bättre än en person utan ASD.

Du kan underlätta genom att

  • i början av mötet gå igenom ramar, till exempel syftet med mötet, vilka tider som gäller, vad ni vill ha uppnått när mötet är klart
  • uttrycka dig så tydligt och konkret du kan
  • hålla dig till planen för aktiviteten, förändring är ofta jobbigt för personer med ASD
  • undvika ironi och liknelser tills du har lärt känna personen, det som sägs uppfattas ofta bokstavligt
  • sitta i vinkel så att ögonkontakt är valfri, ögonkontakt kan vara jobbigt för personer med ASD
  • tänka på att personer med ASD kan ha väldigt svårt att tolka mimik, kroppsspråk och språkmelodi, i stället är orden du använder nyckeln till kommunikationen.
Sidan publicerades