Demenssjukdom

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genom­föra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva förmågor som påverkas negativt.

Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Demens är vanligast hos äldre människor, men vissa demenssjukdomar kan drabba personer i ung ålder.

Du kan underlätta genom att

  • vara tydlig och ge både muntlig och skriftlig information
  • ha mötet i en lugn miljö
  • ge tydliga instruktioner om var mötet ska vara, skriv ut en så tydlig adress som möjligt, ange när mötet börjar och slutar, så att eventuell färdtjänst kan lämna av vid rätt ingång, möt gärna upp i entrén
  • skicka påminnelse om mötesdatum
  • prata direkt till personen och inte över huvudet på hen, till exempel om personen har assistent eller gode man med sig
  • ha korta möten, personer med demens blir lätt trötta och då sjunker deras kognitiva funktioner.
Sidan publicerades