Depression

Alla människor känner sig ledsen och nedstämd ibland. Att ha en depression är dock inte samma sak. Det som händer vid en depression är att hjärnans signalsubstanser kommer i obalans, det påverkar bland annat känslolivet, initiativ­förmågan och sömnen.

Om en person får en medelsvår eller svår depression krävs det behandling, det går inte själv med bara tankeraft och att bita-ihop ta sig ur den utan det behövs medicinskhjälp. Knappt hälften av alla kvinnor och ungefär var fjärde man blir deprimerad någon gång under sin livstid.

Det krävs ofta att personen som drabbas av depression är sjukskriven en tid.

Du kan som kollega underlätta genom att

  • ha förståelse att detta är en sjukdom, personen kan inte bara välja att ”rycka upp sig” och bli bra
  • finnas där som vän, när en person lider av en depression är det svårt att se sig själv med snälla ögon, ett positivt sms eller telefonsamtal kan betyda väldigt mycket.

Du som chef kan underlätta genom att

  • hålla kontakten under sjukskrivningen
  • ha en anpassad återgång till arbete, både när det gäller arbetstid och uppgifter, börja smått och bygg sedan på
  • håll på rutiner, förutsägbarhet underlättar vid återgång till arbete.

Tips till dig som har drabbats av en depression eller känner att du är nära en depression

  • Var noga med dina rutiner.
  • Sömn och mat är extra viktigt nu.
  • Fysisk aktivitet har en positiv effekt på depression.
  • Försök att aktivt prioritera saker och aktiviteter som ger dig energi och gör dig glad.
Sidan publicerades