Diabetes

Diabetes är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög. Personer med diabetes behöver äta på regelbundna tider.

Blir väntan eller aktiviteten längre än 4 timmar behöver personen något att äta. Viktigt att veta är att när en person behandlas med insulin kan blodsockernivån bli onormalt låg, så kallad insulinkänning. Om det går nog långt kan det vara farligt och leda till medvetslöshet.

Symptom vid lågt blodsocker

  • koncentrationssvårigheter
  • svettningar och darrningar
  • förvirring och aggressivitet
  • huvudvärk
  • hunger

Om du ser dessa symptom hos en diabetiker, ge personen något att äta, till exempel söt saft, juice, frukt eller druvsocker.

Om personen blir kraftigt omtöcknad eller medvetslös ska du

  • lossa åtsittande kläder och att skapa fria luftvägar (framstupa sidoläge)
  • ringa 112 för omedelbar ambulanstransport och informera om att den sjuke är diabetiker
  • kontrollera andningen.

Ge aldrig en medvetslös något att dricka!

Sidan publicerades