Dövblindhet

Dövblindhet är när en person har både syn- och hörselskada i sådan grad att de tillsammans gör det svårt för personen att klara sig utan stöd. Antalet dövblinda i Sverige i åldrarna 0–65 år är cirka 2 000.

I gruppen som är 65 år och äldre beräknas siffran ligga mellan 30 000 och 40 000 personer. Många personer som tillhör gruppen dövblinda har kvar någon syn- och/eller hörselrest.

Du kan underlätta genom att

 • alltid tala om när du kommer och vem du är
 • närma dig framifrån och lätt röra vid personens hand, arm eller axel
 • tala om vad du gör och vad som händer
 • kommunicera långsamt och tydligt
 • beskriva rummet ni befinner er i
 • med hjälp av ditt pekfinger skriva bokstäver i handen på den dövblinde personen
  komma ihåg att miljön är avgörande för personens förmåga att ta till sig information, till exempel bra belysning, skarpa kontraster och bra akustik
 • alltid tala om när du går, även när du lämnar rummet för en kort stund.

Vid ledsagning

 • Räck din arm till den dövblinda personen.
 • Se till att hen går snett bakom dig.
 • Ge den dövblinda ledstången i trappor, det är lättast att gå själv.
 • För att undvika missförstånd om vad som sägs kan tolkar anlitas via tolkcentralen, telefon 090-785 74 60.
Sidan publicerades