Hjärt- och kärlsjukdomar

Sidan publicerades

Hjärt- och kärlsjukdomar eller kardiovaskulära sjukdomar är ett samlingsbegrepp för sjukdomar som drabbar cirkulations­organen, det vill säga hjärta och blodkärl. Till denna grupp hör bland annat hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke. Hur individen påverkas av dessa tillstånd varierar väldigt mycket beroende på vilken svårighetsgrad sjukdomen har.

Ofta kommer du inte att märka att personen du träffar har problem, men i vissa fall har personen en betydande funktionsnedsättning. Hjärtinfarkt och stroke kan ske väldigt plötsligt och få allvarliga konsekvenser. I dessa fall är det viktigt att du agerar snabbt och ringer 112. Vid behov, börja göra hjärt- och lungräddning.

Du kan underlätta genom att

Umeå kommun har hjärtstartare i flera anläggningar.

Sidan publicerades