Hörselnedsättning

Hörselnedsättning är vanligt förekommande i Sverige. Antalet personer med hörselnedsättning beräknas till cirka 1,3 miljoner och 700 000 av dem har så grav hörselnedsättning att de behöver hörapparat. Dövhet är den allvarligaste formen av hörselnedsättning, cirka 13 000 svenskar lider av det.

30 000 personer kommunicerar i dag på teckenspråk i Sverige på grund av dövhet eller grav hörselskada. Att ha en hörselnedsättning försvårar det sociala samspelet ,vilket leder till att många i den här gruppen känner sig exkluderade från sociala sammanhang och mår psykiskt dåligt.

I mötet med personer med hörselnedsättning är det extra viktigt med ögonkontakt. Om personen med hörselskada läser på läpparna är det lämpligt med en meters avstånd mellan er. Tänk på att artikulera tydligt, utan att överdriva.

Du kan underlätta genom att

  • slå av radio eller andra störande ljud och tala en åt gången
  • erbjuda hörselskadade personer tolk så att det inte uppstår missförstånd
  • tala till personen du möter, inte till tolken
  • se till att telefonnummer till tolkcentralen alltid finns tillgängligt
  • använda mikrofon och hörselslinga
  • mejla ut presentationer och dylikt innan ett möte, så att det är lättare att hänga med under presentationen.

Boka tolkservice för hörselskadade och döva via tolkcentralen, telefon 090-785 74 60. Tolkcentralen erbjuder också distanstolkning via internet. Myndigheter är skyldiga att vid behov använda tolk vid kontakt med person ”som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad” (förvaltningslagen § 8).

Sidan publicerades