Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan visa sig på olika sätt. Ofta handlar det till en början om att personen har problem med både talat och skrivet språk.

Personen kan till exempel ha svårt att skilja på ord och delar av ord när hen ser och hör dem, vilket ofta leder till problem att förstå det lästa och hörda.
Att skriva ord kan också vara besvärligt, både att stava rätt och komma ihåg vilket ord som ska användas. Personen kan också ha svårare att läsa än att höra information.

Du kan underlätta genom att

  • ge information både muntligt och skriftligt
  • erbjuda lättläst skriftlig information
  • erbjuda dig att hjälpa till att fylla i blanketter vid behov
  • försäkra dig om att personen har förstått den informationen du har lämnat ut.
Sidan publicerades