Lungsjukdom

Sidan publicerades

Det finns olika typer av sjukdomar i lungorna. Det finns obstruktiva sjukdomar, där luftflödet i luftvägarna är förhindrat, till exempel astma och KOL.

Det finns även restriktiva sjukdomar med minskad total lungvolym, till exempel sarkoidos. Dessutom finns en rad andra sjukdomar som tuberkulos, cystisk fibros och lungcancer.

Du kan underlätta genom att

  • boka mötet i en lokal där deltagarna inte behöver gå i trappor eller har lång transportsträcka
  • ha sittplatser i korridorer och längs längre transportvägar
  • stänga fönster under pollensäsongen, eller om någon röker utanför
  • undvika starka dofter, tobaksrök och kläder med djurhår på.
Sidan publicerades