Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom som anses vara en av de vanligaste neurologiska åkommorna. Parkinson är en komplex nervsjukdom som påverkar flera signalsystem. De första symtomen uppträder vanligen efter 55 års ålder. Symtomen kan komma tidigare, men det är mindre vanligt.

Sjukdomen är mest känd genom de tre huvudsymtomen skakningar, stelhet och långsamma rörelser. Det finns också symptom som inte är kopplade till rörelse, till exempel yrsel, sömnstörningar, depression och talsvårigheter. Symtom­bilden och utvecklingen av sjukdomen varierar mycket från person till person.

Du kan underlätta genom att

  • ha ett lugnt tempo på mötet eller aktiviteten, ta dig tid att vänta in personen och ge hen tid att tala till punkt
  • lägga möten efter lunch, personer med Parkinsons sjukdom mår ofta sämre på morgonen och det kan ta tid att komma igång.

Sjukdomen kan ge ett väldigt yvigt rörelsemönster som många med sjukdomen tycker är besvärande, personen kan inte själv styra över detta.

Sidan publicerades