Rörelsehinder

Sidan publicerades

Ett rörelsehinder är en nedsättning av en kroppsfunktion som gör att förmågan att röra sig är nedsatt. Ett rörelsehinder uppkommer ofta på grund av en annan bakomliggande sjukdom.

Rörelsehinder kan vara allt från att man har svårt att gå längre sträckor, bära en lätt påse, inte kunna vrida om ett lås eller öppna en dörr till att behöva förflyttningshjälpmedel som rullstol eller permobil och kanske även assistans för att kunna röra sig fritt.

Det finns omkring 560 000 personer över 16 år med rörelsehinder i Sverige och omkring 7 000 barn. Ungefär hälften använder någon form av förflyttningshjälpmedel.

Du kan underlätta genom att

  • ha mötet på en plats som är tillgänglig för rullstol/permobil, tänk på att det ska finnas ramp, dörröppnare, hiss, tillgång till anpassad toalett och handikapparkering
  • se till så att hissen klarar totalvikten och att dörröppningarna är nog breda, om personen sitter i en permobil
  • skriva ut en exakt adress i kalleser till möten och vilken ingång som är att föredra, tänk även på att ange både när mötet börjar och vilken tid det beräknas sluta, det underlättar för personer som åker färdtjänst
  • ha käpphållare vid kassor och informationsdiskar
  • ha en stol tillgänglig vid receptionen och i längre korridorer så att personer som har svårt att stå/gå kan vila
  • sitta ner när du har möte med personer i rullstol, på samma nivå är det lättare att ha ögonkontakt
  • fråga om personen vill ha hjälp, men undvik att hjälpa utan att fråga först.
Sidan publicerades