Social fobi

Social fobi är en uttalad och varaktig rädsla för sociala situationer. Personen är rädd för att hamna i situationer med andra människor där hen riskerar att känna sig bortgjord eller granskad.

Rädslan kan leda till att personen undviker att umgås i sociala sammanhang. Rädslan för att göra bort sig kan yttra sig till exempel genom typiska ångestreaktioner som svettningar, rodnad, hjärtklappning, stamning, skakningar och svimnings­känsla. Det är viktigt att komma ihåg att social fobi inte är ”vanlig blyghet”. Det krävs ofta behandling för att personer med social fobi ska kunna ha en fungerande vardag.

Du kan underlätta genom att

  • ha möte på en avskild plats
  • skicka ut tydlig information om vad mötet handlar om, så att personen kan förbereda sig
  • undvika lunchmöte i en restaurang, många med social fobi har svårt för stora folksamlingar och att äta inför andra.

Underlätta för en kollega med social fobi genom att

  • ha tydliga genomgångar av nya arbetsuppgifter
  • alltid ge tid för förberedels inför till exempel presentationer
  • låta personen med social fobi själv bestämma i vilken utsträckning hen vill delta i konversationer i sociala samman­hang, till exempel på fikaraster och större möten.
Sidan publicerades