Stroke och hjärnskador

En hjärnskada kan vara medfödd eller förvärvad. Den kan orsakas av till exempel fysiskt våld, infektion, tumör, syrebrist och förgiftning. Den vanligaste orsaken till förvärvad hjärnskada är stroke. Stroke, även kallat slaganfall, är en benämning på ett tillstånd där en person har fått en del av sin hjärnas nervceller skadade på grund av syrebrist. Orsaken är en hjärn­blödning eller en blodpropp i hjärnan.

Vilka konsekvenser en hjärnskada får beror på flera faktorer, bland annat vilken typ av skada det är, vilken del av hjärnan som skadas, hur gammal personen är vid skadetillfället och vilken vård hen får. I den här gruppen har vi allt från personer som behöver dygnet runt-assistans utan förmåga att kommunicera själv till yrkesverksamma personer som inte visar några tecken på att vara drabbad.

Hjärntrötthet är något som alla har gemensamt, liksom ofta en känslighet för yttre intryck som ljud, ljus och rörelse. Koncentrationssvårigheter, stresskänslighet och huvudvärk är andra vanliga konsekvenser.

Du kan underlätta genom att

  • ha korta möten i en så lugn miljö som möjligt, tickande klockor, radio eller bländande sol kan göra att personen inte kan höra vad du säger
  • ha god framförhållning och skicka påminnelse om mötestid och plats
  • skicka med en skriftlig samanfattning efter mötet
  • inte avbryta utan ge personen med till exempel afasi (talsvårigheter) tid att tala till punkt
  • prata direkt till personen och inte till en eventuell assistent
  • ge information både muntligt och skriftligt vid introduktion av nya rutiner eller arbetsuppgifter.
Sidan publicerades