Tourettes syndrom

Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som visar sig genom upprepande reflexliknande rörelser och läten som kallas tics. Tourettes förekommer ofta kombinerat med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det är vanligt att symtom för till exempel ADHD eller OCD visar sig först och att de drabbade även lider av dyslexi, ångest eller depression. Många förknippar Tourettes med fula ord och socialt opassande kommentarer. Denna typ av tourettes heter koprolali.

Den har en fysisk motsvarighet som heter kopropraxia, som visar sig genom obscena gester. Men, långt ifrån alla med tourettes utvecklar dessa former. De som drabbas av denna typ av tourettes mår ofta väldigt dåligt psykiskt.

Du kan underlätta genom att

  • lyssna på det personen säger mellan ticsen
  • ge personen den tid hen behöver, stress har negativ effekt
  • låta bli att reagera på sina egna eller andras tics, de blir ofta värre om de uppmärksammas.
Sidan publicerades