Utmattningssyndrom (utbrändhet)

Utmattningssyndrom (utbrändhet) är ett resultat av långvarig och svår stress, samtidigt som hjärnans återhämtning har varit otillräcklig under en längre tid. Det kan utveckla flera fysiska och psykiska symptom som sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, ångest, trötthet med flera. Tillståndet drabbar ofta högpresterande individer.

Du kan underlätta genom att

  • ha god framförhållning med mötesdatum
  • hålla mötet i en lugn miljö med lite stimuli
  • tänka på att många med utmattningssyndrom har väldigt höga krav på sig själv och har svårt att säga nej, till exempel vid planering av återgång till arbete eller ökad aktivitetsnivå
  • ha struktur och balans mellan aktivitet och återhämtning under den långa vägen tillbaka till arbete, det är en viktig hörnsten vid rehabilitering
  • börja på en låg nivå, bygg sedan på efter hand
  • vara lyhörd för bakslag, att stoppa i tid och ta ett steg tillbaka när det behövs leder ofta till kortare rehabiliterings­tid.
Sidan publicerades