Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Individ- och familjenämndens arbetsutskott, protokoll, 2020-11-04

Protokoll för individ- och familjenämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2020-11-04

Paragrafer:
§ 104–118

Anslag publicerades:
2020-11-10

Anslag avpubliceras:
2020-12-02

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A


Mer information

Sidan publicerades