Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Tekniska nämndens arbetsutskott, protokoll, 2020-11-16

Protokoll för Tekniska nämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2020-11-16

Paragrafer:
§ 36–41

Anslag publicerades:
2020-11-17

Anslag avpubliceras:
2020-12-10

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Sekreterarens tjänsterum

Protokoll på webben:
Tekniska nämndens arbetsutskott, protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades