Stäng

Samhällsbyggnad

Verksamhetsområde Samhällsbyggnad förvaltar och utvecklar Umeå till ett säkert, hållbart och attraktivt samhälle. Resultatet av vår verksamhet ska ge största möjliga värde för Umeås invånare och näringsliv. Verksamhetens medarbetare ska uppfattas som tillgängliga, kompetenta och effektiva samhällsbyggare.

Organisation

Samhällsbyggnad är en kund- och processorienterad organisation med fem avdelningar: Bygglov, Detaljplanering, Lantmäteri, Miljö- och hälsoskydd samt Övergripande planering.

Vi har delat in våra processer i interna och externa processer. De interna processerna har kunder främst inom Umeå kommun och de externa processerna utanför kommunens organisation. Vi har ett samordnat ledarskap med processledare och kompetensledare. Hela förvaltningen är ISO 9001-certifierad och vi arbetar med processutveckling och ständiga förbättringar.

Organisationsskiss samhällsbyggnad.
Sidan publicerades