Detaljplanering

Detaljplanerings huvuduppgift är att ombesörja fysisk planering genom detaljplaner samt att medverka i översiktsplaneringen. Verksamheten, som leds av byggnadsnämnden, ska även verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.

Verksamheten leds politiskt av byggnadsnämnden.

Mer information

Läs mer om detaljplanering

I vår kvalitetsdeklaration kan du läsa mer om Detaljplanerings uppdrag och vilken service du som invånare kan förvänta dig.

Kvalitetsdeklarationer

Sidan publicerades