Ledning

Miljö- och hälsoskydd består av cirka 50 anställda. De flesta är miljöinspektörer, men hos oss finns också naturvårdare, energi- och klimatrådgivare, budgetrådgivare, konsumentrådgivare, administratörer och förvaltare.

Verksamhetschef

Fredrik Hedlund
miljö- och hälsoskyddschef
090-16 16 84
fredrik.hedlund@umea.se

Enhetschefer

Sara Norqvist
miljöskydd
090-16 16 68
sara.norqvist@umea.se

Petra Thilman
livsmedelssäkerhet och serveringstillstånd
090-16 16 97
petra.thilman@umea.se

Johan Sandström
miljöutveckling
090-16 16 65
johan.sandstrom@umea.se

Annelie Strömquist
hållbar ekonomi
090-16 16 53
annelie.stromquist@umea.se

Emelie Jonsson
verksamhetsutvecklare
090-16 66 95
emelie.jonsson.3@umea.se

Administration och information

Nora Sulivani
administratör
090-16 66 74
nora.sulivani@umea.se

Urban Åhlin
administratör
090-16 16 91
urban.ahlin@umea.se

Ingela Hjulfors Berg
kontaktperson kommunikationsfrågor
070-314 59 26
ingela.hjulfors.berg@umea.se


Sidan publicerades