Personal

Miljö- och hälsoskydd består av cirka 50 anställda. De flesta är miljöinspektörer, men hos oss finns också naturvårdare, energi- och klimatrådgivare, budgetrådgivare, konsumentrådgivare, administratörer, informatör och förvaltare.

Verksamhetschef

Daniel Nordström
miljö- och hälsoskyddschef
090-16 16 84
070-699 09 20
daniel.nordstrom@umea.se

Enhetschefer

Annika Söderlund
miljöskydd
090-16 16 87
073-079 57 37
annika.soderlund@umea.se

Jenny Wallin
livsmedelssäkerhet och serveringstillstånd
090-16 16 51
070-536 16 51
jenny.wallin@umea.se

Johan Sandström
miljöutveckling
090-16 16 65
070-254 45 78
johan.sandstrom@umea.se

Administration och information

Nora Sulivani
administratör
090-16 66 74
nora.sulivani@umea.se

Urban Åhlin
administratör
090-16 16 91
urban.ahlin@umea.se

Ingela Hjulfors Berg
kommunikatör
090-16 23 69
070-314 59 26
ingela.hjulfors.berg@umea.se

Ulla Aronsson
informatör
090-16 16 54
070-322 16 54
ulla.aronsson@umea.se

Sidan publicerades