Strategisk utveckling

Vi initierar, leder och samordnar uppdrag av strategisk och verksamhetsövergripande karaktär inom social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet. Vi samverkar i nätverk, bevakar och kanaliserar finansieringsmöjligheter och samordnar yttranden och remisser.

Läs mer om arbete inom varje område eller kontakta någon av strategerna:

Brottsförebyggande arbete

Läs mer om brottsförebyggande arbete

Seth Åberg
processledare
seth.aberg@umea.se

Ulrika Granskog
processledare
ulrika.granskog@umea.se

Cecilia Ravry
vik processledare
cecilia.ravry@umea.se

Kerstin Rörsch (tjänstledig)
processledare
kerstin.rorsch@umea.se

Folkhälsa

Läs mer om arbete med folkhälsa

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Jämställdhet

Läs mer om arbete med jämställdhet

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
linda.gustafsson@umea.se

Landsbygdsutveckling

Läs mer om arbete med landsbygdsutveckling

Jennie Bergvall Kalén
utvecklingsstrateg, landsbygdsfrågor
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Miljö

Läs mer om miljöstrategiskt arbete

Katharina Radloff
miljöstrateg
katharina.radloff@umea.se

Tillgänglighet

Läs mer om arbete med tillgänglighet

Elisabeth Nilsson
tillgänglighetsstrateg
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Sidan publicerades