Kontakt

Ledning

Mikael Brändström
hållbarhetschef
090-16 62 70
070-699 09 35
mikael.brandstrom@umea.se

Administration och nämnd

Elin Lindqvist (tjänstledig till och med 2023-06-30)
administratör
elin.lindqvist@umea.se

Hannele Häkkinen
nämndsekreterare (byggnadsnämnden)
hannele.hakkinen@umea.se

Ulrika Lindström
nämndsekreterare och registrator (miljö- och hälosskyddsnämnden)
ulrika.lindstrom@umea.se

Ulrika Persson
administratör
ulrika.persson@umea.se

Brottsförebyggande och UmeBrå

Cecilia Ravry
processledare UmeBrå
cecilia.ravry@umea.se

Seth Åberg
processledare UmeBrå
seth.aberg@umea.se

Ulrika Granskog
processledare UmeBrå
ulrika.granskog@umea.se

Digitalisering, innovation och verksamhetsutveckling

Ellen Grahn
utvecklingsstrateg
ellen.grahn@umea.se

Ida Hillebjörk
projektledare
ida.hillebjork@umea.se

Marie Huldén Sundqvist
verksamhetsutvecklare
marie.sundqvist@umea.se

Ekonomi

Mathias Pettersson
controller
mathias.pettersson@umea.se

Peder Johansson
controller
peder.johansson@umea.se

Folkhälsa

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

HR

Camilla Högdahl
HR-chef
camilla.hogdahl@umea.se

Juridik

Åsa Borgardt
jurist
asa.borgardt@umea.se

Jämställdhet

Annika Dalén
utvecklingsstrateg
annika.dalen@umea.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
linda.gustafsson@umea.se

Klimat och miljö

Anna Gemzell
utvecklingsstrateg
anna.gemzell@umea.se

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
annika.myren@umea.se

Emma Renström
projektledare
emma.renstrom@umea.se

Katharina Radloff (föräldraledig till och med 2023-04-30)
miljöstrateg
katharina.radloff@umea.se

Lucas Röhlinger
samhällsplanerare
lucas.rohlinger@umea.se

Kommunikation

Elisabeth Lind
kommunikatör
elisabeth.lind@umea.se

Ingela Hjulfors Berg
kommunikatör
ingela.hjulfors.berg@umea.se

Jennie Vennberg
kommunikatör
jennie.vennberg@umea.se

Mia Han
kommunikatör
mia.han@umea.se

Niklas Forsgren
kommunikatör
niklas.forsgren@umea.se

Peter Lundgren
kommunikatör
peter.lundgren@umea.se

Sofia Forssén
kommunikatör
sofia.forssen@umea.se

Landsbygd

Jennie Bergvall Kalén
utvecklingsstrateg landsbygd
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Linn Alexandersson
utvecklingsstrateg landsbygd
linn.alexandersson@umea.se

Statistik och analys

Daniel Levisson
statistiker
daniel.levisson@umea.se

Josefina Rosenlöv (föräldraledig till och med 2023-10-31)
statistiker
josefina.rosenlov@umea.se

Peter Thuresson
statistiker
peter.thuresson@umea.se

Tillgänglighet

Elisabeth Nilsson
tillgänglighetsstrateg
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Tillväxt

Philip Näslund
utvecklingsstrateg
philip.naslund@umea.se

Sidan publicerades