Administration och innovation

Administration och innovation har samordnande och kommunövergripande ansvar för digitalisering och verksamhetsutveckling, regionalt samarbete, universitetssamverkan, administrativa frågor och arkivering.

Avdelningen består av tre enheter: Digitalisering och verksamhetsutveckling, Kommunledningsstab och Stadsarkiv. Umeåregionens kommunsamverkan har också sitt kansli knutet till avdelningen.

Sidan publicerades