Stäng

Administration och innovation

Administration och innovation har samordnande och kommunövergripande ansvar för digitalisering och verksamhets­utveckling, regionalt samarbete, universitetssamverkan, administrativa frågor och arkivering.

Avdelningen består av tre enheter:

  • Digitalisering och verksamhetsutveckling
  • Kommunledningsstab
  • Stadsarkiv

Umeåregionens kommunsamverkan har också sitt kansli knutet till avdelningen.

Sidan publicerades