Digitalisering och verksamhetsutveckling

Enheten Digitalisering och verksamhetsutveckling har uppdraget att leda Umeå kommuns digitala transformation. Enheten är drivande för att skapa genomslagskraft ute i kommunens förvaltningar och för att samordna och stödja verksamhetsutveckling och olika initiativ inom det digitala området. Enheten leds av direktören för Administration och innovation.

Kontakt

Thomas Molén
digitaliseringsstrateg, CDO
thomas.molen@umea.se

Sidan publicerades