HR-avdelningen

HR är ett stöd till kommunens kärnverksamheter. Uppdraget är i första hand att stötta verksamheterna utifrån deras behov, bland annat när det gäller rekrytering, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, lönehantering samt medarbetar- och ledarutveckling.

I uppdraget ligger att bidra till ökad kvalitet i verksamheterna så att medborgare, kunder och brukare kan erbjudas tjänster av god kvalitet.

HR är indelad i

  • Lön och pension
  • Rekrytering och kompetens
  • Förhandling och arbetsrätt
  • Arbetsmiljö och ledarskap.

Personal

Fredrik Åberg
ledningskoordinator
090-16 17 39
fredrik.aberg@umea.se

Åsa Bergström
HR-chef, Utbildning
asa.bergstrom.2@umea.se

Mona Kårebrand-Åberg
HR-chef, Stöd och omsorg, Äldreomsorg
mona.karebrandaberg@umea.se

Camilla Högdahl
HR-chef, Samhällsbyggnad, Stadsledning
camilla.hogdahl@umea.se

Björn Söderbäck
HR-chef, Fritid, Kultur
bjorn.soderback@umea.se

Christina Ingmanson
HR-chef, Teknik och fastighet
christina.ingmanson@umea.se

Kontakt

Rekryteringssupport

rekrytering@umea.se
090-16 10 99, tryck 1

Lönesupport

lonesupport@umea.se
090-16 10 99, tryck 2

Bemanningscentrum, skola

bcskola@umea.se
090-16 12 00

Bemanning, stöd och omsorg

bemanningso@umea.se
090-16 10 82

Äldreomsorgens rekryteringscentrum

rekryteringao@umea.se
090-16 10 86

Sidan publicerades