Kommunikatörer, förvaltningar

Fritid, kultur, näringsliv, brandförsvar

Anders Magnusson
Kultur
090-16 33 97
070-235 23 05
anders.magnusson@umea.se

Elisabeth Husing
Umeåregionens brandförsvar
073-270 31 52 (endast sms)
elisabeth.husing@umea.se

Emma Skog
Kulturskolan
090-16 21 48
emma.skog@umea.se

Jenny Brantholm
Fritid
090-16 11 24
070-456 34 35
jenny.brantholm@umea.se

Jenny Vinsa (föräldraledig)
Kultur, programverksamhet, Väven
090-16 34 31
070-330 35 07
jenny.vinsa@umea.se

Kristina Forsman Lindmark
Folkbiblioteken
070-220 61 39
kristina.lindmark@umea.se

Maria Hedberg
Kvinnohistoriskt museum
090-16 33 62
070-390 11 78
maria.hedberg@umea.se

Nils Håkansson
Näringsliv
076-777 35 36
nils.hakansson@umea.se

Peter Lundgren
Samhällsbyggnad, kulturförvaltningen, nationella minoriteter med mera
090-16 41 28
070-555 27 71
peter.lundgren@umea.se

Rebecca Göransson (vikarie)
Kultur, programverksamhet, Väven
090-16 34 31
070-330 35 07
rebecca.goransson@umea.se

Sara Stenberg
Fritid
090-16 12 33
072-244 24 70
sara.stenberg@umea.se

Samhällsbyggnad

Elisabeth Lind
Övergripande planering, URBACT med mera
070-242 81 42
elisabeth.lind@umea.se

Ingela Hjulfors Berg
Miljö- och hälsoskydd, Fossilfritt flyg, Sharing City med mera
070-314 59 26
ingela.hjulfors.berg@umea.se

Jennie Vennberg
Hållbarhet, Klimat, Koldioxidsnåla platsen, Klimatneutrala Umeå 2030 med mera
070-552 66 72
jennie.vennberg@umea.se

Mia Han
UmeBrå med mera
090-16 62 71
070-611 07 66
mia.han@umea.se

Niklas Forsgren
Stadsbyggnad, Övergripande planering, byggnadsnämndens verksamheter
090-16 13 24
070-266 18 86
niklas.forsgren@umea.se

Peter Lundgren
Samhällsbyggnad, kulturförvaltningen, nationella minoriteter med mera
090-16 41 28
070-555 27 71
peter.lundgren@umea.se

Sofia Forssén
090-16 62 74
070-655 19 44
sofia.forssen@umea.se

Stöd och omsorg, äldreomsorg

Ann Vidmark
Familjehemscentrum
090-16 12 50
072-235 63 35
ann.vidmark@umea.se

Camilla Söderlund
Äldreomsorg
090-16 26 96
070-688 12 88
camilla.soderlund@umea.se

Cecilia Sondell (föräldraledig)
Äldreomsorg
090-16 18 34
070-955 36 08
cecilia.sandqvist@umea.se

Ellen Forsberg (vikarie)
Äldreomsorg
090-16 18 76
076-126 45 16
ellen.forsberg@umea.se

Maria Hedin
Stöd och omsorg
090-16 30 79
070-227 81 87
maria.hedin@umea.se

Teknik och fastighet

Camilla Ullström
Gator och parker, IT, Måltidsservice, Städ- och verksamhetsservice
090-16 11 48
camilla.ullstrom@umea.se

Olov Hjärtström Baudin
Gator och parker
090-16 53 47
olov.baudin@umea.se

Sandra Lundgren
Fastighet
090-16 23 13
sandra.lundgren@umea.se

Utbildning

Andreas Moberg
Gymnasieskola, vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration
090-16 12 34
070-633 28 22
andreas.moberg@umea.se

Gabrielle Hultdin
För- och grundskola
090-16 12 50
070-345 12 33
gabrielle.hultdin@umea.se

Olivia Lindmark
För- och grundskola
090-16 58 54
076-105 34 23
olivia.lindmark@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/kommunikatorer