Ledning, Stöd och omsorg

Här finns kontaktuppgifter till ledningen inom stöd och omsorgsförvaltningen.

Socialdirektör

Karolina Lundkvist
090-16 17 71
karolina.lundqvist@umea.se

Personalchef

Mona Kårebrand Åberg
090-16 23 41
mona.karebrandaberg@umea.se

Ekonomichef

Ida Arvidsson, tillförordnad 
090-16 29 05
ida.arvidsson@umea.se

Ledningskoordinator stöd och omsorg

Ulrika Gustafsson
090-16 30 64
ulrika.gustafsson@umea.se

Verksamhetschef, individ- och familjeomsorg

Annette Forsberg
090-16 13 51
annette.forsberg@umea.se

Verksamhetschef, myndighetsutövning

Viviann Dannelöv
090-16 17 81
viviann.dannelov@umea.se

Verksamhetschef, funktionshinderomsorg

Malin Björkman
090-16 45 57
malin.bjorkman.2@umea.se

Sidan publicerades