Stäng

Teknik och fastighet

Teknik och fastighet levererar väl fungerande vardag för kommunens invånare, brukare, medarbetare och verksamheter

Organisation

Teknik och fastighet har verksamheterna Fastighet, Gator och parker, IT, Måltidsservice och Städ- och verksamhetsservice.

Umeå kommun, organisation 2020, skiss, Teknik och fastighetsförvaltningen Fastighet Gator och parker IT Måltid Städ- och verksamhetsservice

Organisationsskiss, Teknik och fastighetsförvaltningen

Sidan publicerades