Fastighet

Fastighet företräder Umeå kommun som fastighetsägare och förvaltar drygt en miljon kvadratmeter skolor, vård- och omsorgslokaler, kultur- och fritidslokaler med mera.

Uppdrag

Fastighet har i uppdrag att

  • anskaffa ändamålsenliga bostäder och lokaler för kommunens verksamheter genom ny-, om-, och tillbyggnad, förvärv, köp samt förhyrning
  • förvalta det egna fastighetsbeståndet genom effektiv upplåtelseprocess, långtidsplanerat underhåll, drift samt skötsel och tillsyn. Fastighet ska anpassa det egna fastighetsbeståndet vid verksamhetsförändringar samt vid teknik- och miljökrav för ett effektivt och flexibelt utnyttjande.
  • avveckla lokaler och bostäder med affärsmässighet och miljötänkande till totalekonomiskt bästa resultat genom övergångsuthyrning, försäljning och rivning.

Fastighet gör det som part till kommunens verksamhetsföreträdare kostnadseffektivt och ansvarsfullt. Fastighet har hög kunskap i organisationen. Fastighet arbetar för att utveckla ett långsiktigt miljö- och kvalitetstänkande.

Fastighet är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001, energicertifierade enligt ISO 50001 samt arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001.

Vision

Fastighet ska betraktas som de som bäst kan tillgodose Umeå kommuns verksamheters behov av lokaler och bostäder.

Verksamheten leds politiskt av tekniska nämnden.

Sidan publicerades