Fastighets ledning och ansvarsområden

Fastighet består av fyra huvudområden: Bygg- och fastighetsteknik, Fastighetsförvaltning, Fastighetsdrift och Teknisk planering och administration.

Karin Isaksson
teknisk chef/chef för Fastighet

Bygg- och fastighetsteknik

Ansvarar för byggande och strategisk teknikutveckling. Spetskompetens inom processen för byggproduktion, miljö och säkerhet.

David Tornberg
chef, Bygg- och fastighetsteknik

Fastighetsförvaltning

Företräder kommunen som fastighetsägare och hyresvärd.

Christina Lundgren
chef, Fastighetsförvaltning

Fastighetsdrift

Ansvarar för drift, skötsel och tillsyn samt energiåtgärder i kommunens fastigheter. Fastigheterna är uppdelade i tre olika distrikt.

Christer Wiklund
tillförordnad chef, Fastighetsdrift

Teknisk planering och administration

Ansvarar för resursplanering och administration av kommunens fastigheter samt hyresadministration.

Christer Wiklund
chef, Teknisk planering och administration

Sidan publicerades