Motioner

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Motioner till kommunfullmäktige 2022

Nummer

Datum         

Förslagsställare

Motion

Beslut

15/2022

2022-11-02

Jan Hägglund,

Agneta Björk,

Davis Kaza,

Patrik Brännberg (AP)

Socialtjänstlagen ska användas för att bevilja bidrag till fristående elrullstols­garage efter liknande kriterier som tidigare , 169.7 kB, öppnas i nytt fönster.


14/2022

2022-11-01

Anna-Karin Sjölander (C)

Utredning av socialtjänstens hand­läggning i ärenden om umgänges­begränsning enligt LVU , 107.8 kB, öppnas i nytt fönster.


13/2022

2022-10-06

Maja Westling (C)

Borgerlig drop in-vigsel , 118.3 kB, öppnas i nytt fönster.


12/2022

2022-09-07

Åsa Bäckström (V)

Inför progressiva avgifter i äldre­omsorgen , 85.8 kB.


11/2022

2022-09-06

Bore Sköld,
Åsa Bäckström,
Rebecca Sellstedt (V)

Avskaffa delade turer nu! , 40.4 kB.


10/2022

2022-08-18

Åsa Bäckström,

Lennart Arvidsson,

Rebecca Sellstedt (V)

Inför avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten , 87.9 kB, öppnas i nytt fönster.


9/2022

2022-08-16

Anders Norqvist (L)

Inrätta skolsociala team i Umeå kommun , 21.2 kB, öppnas i nytt fönster.


8/2022

2022-05-19

Ellen Ström (V)

Utveckla tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid , 89.4 kB, öppnas i nytt fönster.


7/2022

2022-03-30

Åsa Bäckström,
Bore Sköld (V)

Kräv rätt till heltid vid upphandlingar , 85.2 kB, öppnas i nytt fönster.


6/2022

2022-03-09

Bore Sköld (V)

Solidaritet med krigs­drabbade folk , 84 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 842.6 kB, öppnas i nytt fönster.

5/2022

2022-03-03

Anders Ågren (M)

Ändra regelverket för att utse heders­medborgare , 139 kB, öppnas i nytt fönster.


4/2022

2022-02-27

Anders Ågren (M)

Avbryt vänorts­samarbetet med ryska Petrozavodsk , 99.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 681.8 kB, öppnas i nytt fönster.

3/2022

2022-02-22

Nasteho Osman Lander (V)

Fokusera på kärn­uppdraget och värna om för- och grund­skolans personal , 45.7 kB, öppnas i nytt fönster.


2/2022

2022-02-15

Anna-Karin Sjölander (C)

Kompensation för extra insatser under pandemin , 105.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 554.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1/2022

2022-02-01

Davis Kaza,

Marika Atlegrim (AP)

Gör Brinken till park , 105.7 kB, öppnas i nytt fönster.Sidan publicerades www.umea.se/motioner