Motioner 2019

Motioner till kommunfullmäktige 2019

Nummer

Datum         

Förslagsställare

Motion

Beslut

32/2019

2019-12-16

Maja Westling (C)

Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning

Beslut

31/2019

2019-12-13

Nils Seye Larsen (MP),
Mariam Salem (MP),
Alice Nikmanesh (MP),
Ulrika Edman (V),
Åsa Bäckström (V)

Klimatsmart mat som norm

Beslut

30/2019

2019-11-15

Maria Nilsson,
Lars-Arne Ivert,
Birgitta Palm Ejlefall (SD)

Umeå kommun skall begära att skol­inspektionen stänger förskolan Bilaal nu


29/2019

2019-11-04

Ulrika Edman,
Gudrun Nordborg (V)

Kvinno- och tjejjouren behöver ett lång­siktigt idéburet offentligt partnerskap

Beslut

28/2019

2019-10-29

Anna-Karin Sjölander (C)

Barnkonventionen lag 2020

Beslut

27/2019

2019-10-28

Mattias Sehlstedt (V)

Bevara och utveckla Lundåkern tillgängligt för alla Umeåbor

Beslut

26/2019

2019-10-25

Åsa Bäckström,
Bore Sköld,
Ulrika Edman (V)

Flygstopp nu! – klimatsmart resande i Umeå kommun

Beslut

25/2019

2019-10-11

Birgitta Ejlefall,
Lars-Arne Ivert,
Maria Nilsson (SD)

En trygg kommunbudget


24/2019

2019-10-09

Anders Ågren (M),
Mattias Larsson (C),
Peder Westerberg (L),
Veronica Kerr (KD)

Motverka osund konkurrens i Umeå

Beslut

23/2019

2019-09-30

Gudrun Nordborg,
Wilmer Prentius (V)

Tyst minut för klimatet


22/2019

2019-09-27

Lasse Jacobson,
Ulrika Edman,
Andreas Nuottaniemi,
Elisabet Forssell (V)

Avskaffa kundbegreppet


21/2019

2019-09-24

Björn Kjellsson,
Marianne Normark (L)

Regnbågsboenden


20/2019

2019-09-23

Björn Kjellsson (L)

Namnändring av ceremonirummet

Beslut

19/2019

2019-09-23

Gudrun Nordborg (V)

Gatubibliotek

Beslut

18/2019

2019-09-12

Gudrun Nordborg (V)

Umeiniativet

Beslut

17/2019

2019-09-11

Nils Seye Larsen,
Mariam Salem,
Alice Nikamanesh (MP)

Inrätta skolträdgårdar på Umeås grundskolor

Beslut

16/2019

2019-09-06

Birgitta Nordvall,
Sven-Åke Granberg (KD)

Anställ pensionerade poliser i skolan för ökad trygghet

Beslut

15/2019

2019-08-22

Nils Seye Larsen,
Mariam Salem,
Elin Söderberg,
Alice Nikmanesh (MP)

Inför kommunalt samordnad varudistribution i Umeå

Beslut

14/2019

2019-06-18

Veronica Kerr,
Anders Sellström (KD)

Program för uppföljning och insyn av verksamhet


13/2019

2019-06-07

Veronica Kerr (KD)

Digitalisera sekretesshandlingar

Beslut

12/2019

2019-05-27

Anders Ågren (M)

Umeå kommun måste bidra till att lag­föra återvändande IS-terrorister

Beslut

11/2019

2019-04-25

Eric Bergner,
Fredrik Elgh (C)

Cykelväg Täfteå–Innertavle

Beslut

10/2019

2019-04-04

Lars-Arne Ivert,
Birgitta Palm Ejlefall,
Maria Nilsson (SD)

Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga


9/2019

2019-04-01

Ulrika Edman,
Lennart Arvidsson (V)

Kompensation för karensavdrag

Beslut

8/2019

2019-03-01

Madelene Nord (M)

Avsluta samarbetet med Fairtrade

Beslut

7/2019

2019-03-01

Veronica Kerr (KD)

Avskaffa kravet på läkarintyg för färdtjänst

Beslut

6/2019

2019-02-21

Anders Ågren (M),
Mattias Larsson (C),
Peder Westerberg (L),
Veronica Kerr (KD)

Inför utmaningsrätt på kommunal verksamhet


5/2019

2019-02-05

Maria Nilsson (SD)

Tilldela alla boenden en högläsare

Beslut

4/2019

2019-01-31

Anna-Karin Sjölander (C)

Handlingsplan vid brott i skolan

Beslut

3/2019

2019-01-22

Ulrika Edman,
Lennart Arvidsson,
Åsa Bäckström (V)

Ingen social dumpning vid upphandlingar


2/2019

2019-01-11

Marcus Bornemisza,
Lars-Arne Ivert,
Birgitta Eljefall Palm,
Maria Nilsson (SD)

Ändra den lokala ordningsstadgan gällande passiv pengainsamling

Beslut

1/2019

2019-01-08

Anders Ågren,
Stefan Nordström,
Marianne Löfstedt,
Igor Jonsson (M)

Lokalt förbud mot tiggeri i enlighet med gällande lagstiftning

Beslut


Sidan publicerades