Motioner

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Motioner till kommunfullmäktige 2021

Nummer

Datum         

Förslagsställare

Motion

Beslut

23/2021

2021-06-21

Lasse Jacobsson,

Ellen Ström,

Bore Sköld (V)

Umeåförslaget


22/2021

2021-06-18

Veronica Kerr,

Birgitta Nordvall (KD)

Inför ett etiskt råd samt utbildning för omsorgspersonal om våld i nära relation


21/2021

2021-06-15

Anders Norqvist (L)

Inrätta förskoleklass för grundsärskolan


20/2021

2021-06-07

Petter Nilsson (SD)

Klassisk arkitektur i Umeå


19/2021

2021-06-01

Petter Nilsson,

Maria Nilsson (SD)

Sälj kommunens semester­lägenheter i Hemavan


18/2021

2021-05-28

Gudrun Nordborg (V)

Gratis mensskydd till unga


17/2021

2021-05-27

Gudrun Nordborg,

Bore Sköld (V)

Inför kommunal hyresgaranti


16/2021

2021-05-21

Maria Nilsson (SD)

Förbjud separata badtider i skolan och motverka kvinnoförtryck på kommunala badhus


15/2021

2021-05-13

Björn Kjellsson (L)

Åtgärder mot antisemitismen i Umeås skolor


14/2021

2021-05-12

Maria Nilsson,

Lars-Arne Ivert,

Petter Nilsson (SD)

Motorgård till bilburna ungdomar


13/2021

2021-05-06

Ellen Ström (V)

Genomlysning av kvinnors villkor i politiken


12/2021

2021-04-27

Bore Sköld,

Ellen Ström,

Jan-Olov Carlsson,

Åsa Bäckström (V)

Se över omställningsstödet för politiker


11/2021

2021-04-14

Maria Nilsson,

Petter Nilsson (SD)

Utmana bosättningslagen, minska antalet migranter


10/2021

2021-04-14

Maria Nilsson (SD)

Inför insynsplatser i styrelser och nämnder


9/2021

2021-04-08

Lennart Arvidsson, Rebecca Sellstedt (V)

Inför en personalpolitisk fond


8/2021

2021-03-29

Bore Sköld,

Nasteho Osman Lander (V)

En kommun som bygger för framtiden


7/2021

2021-03-18

Mattias Larsson,

Robert Axebro,

Maja Westling (C)

Begränsad digital mötestid för kommunanställda


6/2021

2021-03-17

Maja Westling (C)

Pensionssamtal för nyanställda


5/2021

2021-03-04

Åsa Bäckström,

Lennart Arvidsson,

Rebecca Sellstedt (V)

Inför avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten


4/2021

2021-02-15

Åsa Bäckström,

Rebecca Sellstedt (V)

Valfrihet för äldreomsorgens personal – frivilliga delade turer!


3/2021

2021-02-04

Ulrika Edman,

Lasse Jacobson (V)

Självkostnadsprincip vid kommunal markförsäljning


2/2021

2021-02-04

Ulrika Edman,

Åsa Bäckström,

Susanne Yttergren (V)

Resurscentrum för genus och jämställdhet


1/2021

2021-01-28

Lars-Arne Ivert,

Maria Nilsson,

Petter Nilsson (SD)

Lägg ner Kvinnohistoriskt museumSidan publicerades