Motioner

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Motioner till kommunfullmäktige 2021

Nummer

Datum         

Förslagsställare

Motion

Beslut

28/2021

2021-09-02

Anna-Karin Sjölander,

Sara Häggström (C)

Mentorskap för nyanställda av seniora medarbetare i Umeå kommun , 193.5 kB, öppnas i nytt fönster.


27/2021

2021-09-02

Anna-Karin Sjölander,

Maja Westling (C)


Årskort i kollektivtrafiken för kommunanställda , 182.1 kB, öppnas i nytt fönster.


26/2021

2021-08-31

Anders Norqvist,

Marianne Normark (L)

Inför fluorsköljning i skolan , 20.8 kB, öppnas i nytt fönster.


25/2021

2021-08-24

Johan Stål,

Lasse Jacobson,

Gudrun Nordborg,

Bore Sköld (V)

Stärk insynen och demokratin - publicera möteshandlingar på kommunens hemsida , 97.5 kB, öppnas i nytt fönster.


24/2021

2021-08-17

Nasteho Osman Lander (V)

Skydda våra medarbetare från effekten av Covid-19 , 87.8 kB, öppnas i nytt fönster.


23/2021

2021-06-21

Lasse Jacobsson,

Ellen Ström,

Bore Sköld (V)

Umeåförslaget , 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.


22/2021

2021-06-18

Veronica Kerr,

Birgitta Nordvall (KD)

Inför ett etiskt råd samt utbildning för omsorgspersonal om våld i nära relation , 120.6 kB, öppnas i nytt fönster.


21/2021

2021-06-15

Anders Norqvist (L)

Inrätta förskoleklass för grundsärskolan , 20.7 kB.


20/2021

2021-06-07

Petter Nilsson (SD)

Klassisk arkitektur i Umeå , 128.5 kB, öppnas i nytt fönster.


19/2021

2021-06-01

Petter Nilsson,

Maria Nilsson (SD)

Sälj kommunens semester­lägenheter i Hemavan , 130.9 kB, öppnas i nytt fönster.


18/2021

2021-05-28

Gudrun Nordborg (V)

Gratis mensskydd till unga , 35.3 kB, öppnas i nytt fönster.


17/2021

2021-05-27

Gudrun Nordborg,

Bore Sköld (V)

Inför kommunal hyresgaranti , 83.6 kB, öppnas i nytt fönster.


16/2021

2021-05-21

Maria Nilsson (SD)

Förbjud separata badtider i skolan och motverka kvinnoförtryck på kommunala badhus , 119 kB, öppnas i nytt fönster.


15/2021

2021-05-13

Björn Kjellsson (L)

Åtgärder mot antisemitismen i Umeås skolor , 263.4 kB, öppnas i nytt fönster.


14/2021

2021-05-12

Maria Nilsson,

Lars-Arne Ivert,

Petter Nilsson (SD)

Motorgård till bilburna ungdomar , 114.1 kB.


13/2021

2021-05-06

Ellen Ström (V)

Genomlysning av kvinnors villkor i politiken , 39.4 kB, öppnas i nytt fönster.


12/2021

2021-04-27

Bore Sköld,

Ellen Ström,

Jan-Olov Carlsson,

Åsa Bäckström (V)

Se över omställningsstödet för politiker , 95.3 kB, öppnas i nytt fönster.


11/2021

2021-04-14

Maria Nilsson,

Petter Nilsson (SD)

Utmana bosättningslagen, minska antalet migranter , 161.8 kB, öppnas i nytt fönster.


10/2021

2021-04-14

Maria Nilsson (SD)

Inför insynsplatser i styrelser och nämnder , 151.2 kB, öppnas i nytt fönster.


9/2021

2021-04-08

Lennart Arvidsson, Rebecca Sellstedt (V)

Inför en personalpolitisk fond , 84.3 kB, öppnas i nytt fönster.


8/2021

2021-03-29

Bore Sköld,

Nasteho Osman Lander (V)

En kommun som bygger för framtiden , 43.7 kB, öppnas i nytt fönster.


7/2021

2021-03-18

Mattias Larsson,

Robert Axebro,

Maja Westling (C)

Begränsad digital mötestid för kommunanställda , 64 kB, öppnas i nytt fönster.


6/2021

2021-03-17

Maja Westling (C)

Pensionssamtal för nyanställda , 61 kB, öppnas i nytt fönster.


5/2021

2021-03-04

Åsa Bäckström,

Lennart Arvidsson,

Rebecca Sellstedt (V)

Inför avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten , 86.1 kB, öppnas i nytt fönster.


4/2021

2021-02-15

Åsa Bäckström,

Rebecca Sellstedt (V)

Valfrihet för äldreomsorgens personal – frivilliga delade turer! , 85.5 kB, öppnas i nytt fönster.


3/2021

2021-02-04

Ulrika Edman,

Lasse Jacobson (V)

Självkostnadsprincip vid kommunal markförsäljning , 161.6 kB, öppnas i nytt fönster.


2/2021

2021-02-04

Ulrika Edman,

Åsa Bäckström,

Susanne Yttergren (V)

Resurscentrum för genus och jämställdhet , 170 kB, öppnas i nytt fönster.


1/2021

2021-01-28

Lars-Arne Ivert,

Maria Nilsson,

Petter Nilsson (SD)

Lägg ner Kvinnohistoriskt museum , 99.6 kB.Sidan publicerades