Fullmäktige 25 februari 2019

Inspelad webb-tv-sändning (tre delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Tidskoder för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:27

Upprop

0:02:57

Justering och fastställande av dagordning

0:03:30

Umeå kommunföretag AB, information

0:04:10

Mikael Öhlund - Umeå kommunföretag AB / koncernen

0:20:00

Elin Pietroni - Umeå parkering AB

0:30:15

Mikael Salomonsson - Inab

0:44:08

Jörgen Aronsson - Dåva deponi AB

1:00:04

Mårten Henriksson - Umeå energi AB

1:20:35

Jerker Eriksson - AB Bostaden

1:50:40

Tomas Blomqvist - Vakin / Umeva

2:14:25

Frågor från kommunfullmäktigeledamöter tilll bolagens representanter

Bolagens powerpointpresentationer:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Umeå kommunföretag.pdf , 815.3 kB. 815.3 kB  
Upab.pdf , 705.4 kB. 705.4 kB  
Infrastruktur i Umeå AB.pdf , 623.1 kB. 623.1 kB  
Dåva deponi.pdf , 2.6 MB. 2.6 MB  
Umeå energi.pdf , 3.1 MB. 3.1 MB  
Bostaden.pdf , 7.9 MB. 7.9 MB  
Vakin - Umeva.pdf , 1.7 MB. 1.7 MB  
Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:50

Kommunrevisionen informerar

0:02:20

Interpellation: Umeå kommuns totala kostnader för skadegörelse; Anders Ågren (M)

0:41:07

Interpellation: Har skolan blivit mer fysiskt aktiv? Veronica Kerr (KD)

1:15:54

Motion 19/2018: Ansök om att bli förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli; Peter Sedlacek (L)

1:46:26

Motion 41/2018: Utveckla kommunens solkarta; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson, Morgan Flank (MP)

1:47:00

Integrationsstrategi och aktivitetsplan 2019

3:36:30

Antagande, detaljplan för fastigheterna Baggböle 2:33 och Kåddis 3:1

3:53:02

Exploateringsavtal för fastigheten Umeå Grisbacka 2:57

3:53:32

Reinvesteringsmedel, idrottsanläggningar

3:56:40

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

4:00:00

Interpellation: Är vården patientsäker? Birgitta Nordvall (KD)

4:00:50

Interpellation: När kan elever i Umeå välja ett humanistprogram på gymnasiet? Dorothea Liebel (L) (sändningen bröts en kort stund på grund av tekniskt fel, detta ärende fortsätter i del 3)

 

Starttider för ärendena i del 3‌

Starttid

Ärende

0:00:00

Interpellation: När kan elever i Umeå välja ett humanistprogram på gymnasiet? Dorothea Liebel (L) (fortsättning från del 2)

0:19:45

Fråga: Ska Umeå begära utträde ur Sveriges hamnar? Lennart Arvidsson (V)


Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2019-02-25_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 79.4 MB. 79.4 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen skiljer sig jämfört med videoinspelningarna.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­fullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades