Fullmäktige 25 januari 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen

Starttid

Ärende

0:01:15

Upprop

0:13:00

Information från jämställdhetsutskottet

0:37:40

Information om kommunens corona-arbete

0:54:45

Val av justerare och fastställande av dagordning

0:55:55

Antagande: Detaljplan för del av Baggböle 1:17 och 2:23, Umeå kommun

1:10:00

Genomförandeavtal för Umeå Baggböle 1:17 och 2:23

1:11:10

Motion 39/2015: Gratis kollektivtrafik upp till 13 år; Ulrika Edman (V) – ärendet fortsätter efter lunchpausen

2:03:40

Lunchpaus

3:01:20

Motion 39/2015: Gratis kollektivtrafik upp till 13 år; Ulrika Edman (V) – fortsättning från före lunchpausen

3:34:30

Motion 50/2018: Avskaffa delade turer; Ulrika Edman och Åsa Bäckström (V)

4:51:10

Information från kommunrevisorerna

5:05:45

Paus

5:16:20

Motion 8/2019: Avsluta samarbetet med Fairtrade; Madelene Nord (M)

6:24:25

Avsägelser, valärenden och anmälningsärendenMer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades