Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens verksamheter är kommunstyrelsens verktyg för att leda, stödja och samordna kommunens arbete att skapa en attraktiv livsmiljö och god kommunal service. Här leds och samordnas också arbetet att skapa väl fungerande demokratiska styrformer och en effektiv kommunal organisation.

Kommunstyrelsens verksamheter ingår i Stadsledningskontoret och omfattar också delar av Samhällsbyggnad.

Administration och innovation

Ekonomi

Kommunikation

Mark och exploatering

Näringsliv

Personal

Umeåregionens brandförsvar

Umeåregionens överförmyndarenhet

Kontakt

Umeå kommun
901 84 Umeå

Besöksadress:
Stadshuset
Skolgatan 31A

090-16 10 00 (växel)
090-16 32 08 (fax)

Verksamhetsansvariga tjänstepersoner

Sidan publicerades