Byggnadsnämndens verksamheter

Byggnadsnämndens verksamheter förvaltar och utvecklar Umeå till ett säkert, hållbart och attraktivt samhälle. Verksamheterna ska ge största möjliga värde för invånare och näringsliv. Verksamheterna arbetar med

  • kommunens fysiska detaljplanering
  • bygglovprövning och byggtillsyn
  • mätnings- och kartverksamhet
  • kommunala lantmäterimyndigheten
  • bostadsanpassningar.

Läs mer om verksamheterna:

Bygglov

Detaljplanering

Lantmäteri

Kontakt

Samhällsbyggnad
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Besöksadress:
Stadshuset
Skolgatan 31A

Sidan publicerades