PA-nämndens ledamöter

Umeå kommuns ledamöter

Carin Nilsson (S), ordförande

Madelene Nord (M), vice ordförande

Tomas Wennström (S), ersättare

Harald Svensson (M), ersättare

Ledamöter i övriga kommuner

Christina Lidström (M), ledamot, Bjurholms kommun

Madelaine Jakobsson (C), ledamot, Nordmalings kommun

Patrik Nilsson (S), ledamot, Robertsfors kommun

Mathias Haglund (S), ledamot, Vindelns kommun

Anna Frej (S), ledamot, Vännäs kommun

Ersättare i övriga kommuner

Linda Berglund (S), ersättare, Bjurholms kommun

Grethel Broman (S), ersättare, Nordmalings kommun

Lars Tängdén (C), ersättare, Robertsfors kommun

Åsa Ahlberg Jonsson (M), ersättare, Vindelns kommun

Anders Nilsson (C), ersättare, Vännäs kommun

Förändring 2022

Från och med 2022 ingår inte Örnsköldsvik i nämnden.

Sidan publicerades