Anhörigrådet

Anhörigrådet i Umeå ska genom ömsesidig information och dialog mellan anhörigföreningar och kommunens representanter verka för utveckling av anhörigstöd till de som vårdar närstående i hemmet.

Anhörigrådets huvudsakliga uppgifter är att

  • delge information från respektive förening och Umeå kommun
  • i förekommande fall vara remissinstans inom området anhörigstöd
  • diskutera befintligt anhörigstöd
  • diskutera nya rön och eventuell tillämpning av dessa lokalt.

Rådets representanter är ordinarie medlemmar och ska delta vid rådets sammankomster. Till möte finns möjlighet att bjuda in andra representanter utifrån vilka frågor som ska behandlas.

Samverkande föreningar

Västerbottens läns afasiförening, Umeålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demensföreningen i Umeålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkinson Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korset i Umeålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Neuro Umebygdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västerbottens läns strokeföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Umeå kommuns representanter i anhörigrådet

Marianne Bäckström
anhörigkonsulent
090-16 17 64
marianne.backstrom@umea.se

Anette Westin
enhetschef
090-16 48 15
anette.westin@umea.se

Sidan publicerades