Äldrenämnden, protokoll, 2021-03-25

Protokoll för äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-03-25

Paragrafer:
§ 27-41

Anslag publicerades:
2021-03-31

Anslag avpubliceras:
2021-04-23

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Norra flygeln våning 4

Protokoll på webben:
Äldrenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt:

Emil Fridolfsdahl

nämndsekreterare

090-16 18 21

emil.fridolfsdahl@umea.se

Mer information

Sidan publicerades