Äldrenämnden, protokoll, 2021-05-27

Protokoll för äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-05-27

Paragrafer:
§ 52-54, 56-63

Anslag publicerades:
2021-06-03

Anslag avpubliceras:
2021-06-25

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:
Äldrenämndens protokollöppnas i nytt fönster

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades